Instinkt Detectives Privados

Mètode de treball

El nostre mètode de treball en tots els casos és el següent:
1. El client ens exposa el seu problema.

2. El nostre equip  analitza la informació aportada i realitza un pla d'actuació destinat a la consecució del nostre objectiu.

3. Designem l'equip de treball més adequat per resoldre el cas.

4. Finalitzada la investigació, es realitza un informe exhaustiu, al qual s'adjunten les proves  obtingudes:
documents acreditatius, fotografies o gravacions d'àudio o vídeo.

5. Entreguem el nostre informe i si és necessari ens reunim amb l'advocat del nostre client, amb l'objectiu d'encarrilar judicialment l'assumpte.

6. Si se'ns requereix, acudim a judici per a ratificar i'nforme.
Instinkt Detectives Privados