Instinkt Detectives Privados

Marc LegalLes lleis i reglaments que regulen la professió del detectiu privat al nostre país, són les següents:

* Llei de Seguretat Privada 5/2014


* Llei d’Enjudiciament Civil 1/2000 (Art. 265).
Instinkt Detectives Privados