Instinkt Detectives Privados

Àrea Privada

La creixent complexitat de la vida en general, genera noves situacions a les quals tots hi estem exposats. Eines com Internet o el progrés de les tecnologies de la comunicació, obren possibilitats que fa tant sols fa 10 anys ningú s´imaginava.


Això pot tenir, en la seva vessant negativa, conseqüències greus per l'estabilitat familiar o emocional. 

Alguns dels serveis que podem oferir en aquest sentit, són:

  • Localització de persones.  
  • Prevenció de socioadiccions.  
  • Prevenció de drogodependències.  
  • Determinació de conductes i infidelitats.  
  • Violència de gènere.
  • Comportament dels fills. 
  • Captació per mitjà de sectes. 
  • Negligències mèdiques.
Instinkt Detectives Privados