Instinkt Detectives Privados

Àrea empresarial

RR.HH.

El departament de recursos humans és, dins de l'organització empresarial, una àrea en la qual es prenen decisions que afecten continuament a la resta de departaments. Decisions claus, com són la selecció de personal o aquelles encaminades a l'eliminació de conflictes, afecten al correcte funcionament de l'empresa. És per això que han de ser resoltes amb èxit.
La nostra contribució es, en este aspecte, de gran ajuda. Els serveis més habituals que oferim dintre d´aquest àmbit, són:
Instinkt Detectives Privados
 • Control de l´absentisme laboral.
 • Control d´activitats  dels equips comercials o tècnics.
 • Recolzament en la selecció de personal (Informes pre laborals)
 • Investigació  de robatoris interns i actes vandàlics.
Management

En aquest apartat hem volgut englobar alguns dels principals serveis que podem oferir als altres departaments de l'empresa. Des del suport a la direcció comercial en la seva tasca de camp, a la nostra intervenció en conflictes d'envergadura. També podem donar suport a la direcció general, financera o al departament jurídic en la resolució de situacions com poden ser:
 • Espionatge industrial.  
 • Competència deslleial. 
 • Falsificació de marques.  
 • Recolzament en l'anàlisi de xarxes comercials (Mystery Shopping). 
 • Informes sobre proveïdors i clients. 
 • Localització de morosos.  
 • Recolzament en l´apertura de mercats. 
 • Anàlisi de la competència.
 • ​Compliance (tant en fase de prevenció com d´investigació)