Instinkt Detectives Privados

Àrea criminalista i tecnològica

La criminalística constitueix una eina essencial en qualsevol tipus d’investigació, ja sigui pública o privada. A la nostra Agència contem amb experts en diversos camps, i la seva feina ens ajuda tant en el desenvolupament de les investigacions, com en la defensa dels nostres informes  davant dels tribunals de justícia.

Les intervencions més habituals, són:

Peritatges Cal•ligràfics

 • Falsificació o alteració de documents. 
 • Verificació de signatures. 
 • Escrits anònims. 

Informes grafopsicològics

 • Suport en la selecció de personal.
 • Orientació preventiva sobre comportaments (familiars, parella, etc.).

Informàtica forense

 • Anàlisi de discs durs i telèfons mòbils. 
 • Ús indegut o malintencionat dels sistemes de l’empresa.
 • Sabotatges i fraus informàtics. 
 • Suplantació d’identitat digital.
 • Anònims.  
 • Recuperació i eliminació segura de dades.
Instinkt Detectives Privados
Instinkt Detectives Privados

Peritatges de propietat industrial

 • Falsificació de productes. 

Investigació d’accidents

 • Accidents laborals.
 • Accidents de trànsit.

Tecnologia

 • Detecció de sistemes d’espionatge.
 • Càmeres ocultes per a la detecció de robatoris o actes vandàlics.