Instinkt Detectives Privados

Àrea antifrauEl frau està a l´ordre del dia. La nostra intervenció en aquest camp té un objectiu molt clar: l’obtenció d’informació i proves per poder defensar els nostres informes davant dels tribunals de justícia. Això és el que s’anomena Litigation Support.

Els àmbits en la lluita contra el frau són diversos, però podem anomenar com a més habituals:

Immobiliari

Els propietaris i administradors de finques es troben, freqüentment, davant de situacions que acaben sent resoltes dins dels tribunals de justícia i que, per tant, requereixen del nostre suport, tant en fase d´investigació com pel que fa al suport en el judici:
Instinkt Detectives Privados
  • Estat arrendatari de finques
  • Vulneració de la L.A.U. en totes les seves variants.  
  • Informes previs a adquisicions.  

Companyies asseguradores i mútues

Els serveis més habituals per combatre el frau comès contra aquest tipus d´entitats són:
  • Detecció de simulació de sinistres.
  • Localització de béns robats.
  • Seguiment de la situació de lesionats. 
  • Investigació d’incapacitats permanents. 

Persones físiques i jurídiques

Els fraus més habituals comesos tant contra persones físiques com contra societats, són: ​
  • Estafes.
  • Alçament de béns.